PHILIPS

Фила-Фарм ДООЕЛ е застапник на медицинската опрема на Philips.

Повеќе информации за производителот на   http://www.healthcare.philips.com/gb_en/index.wpd
 
Philips, како светски лидер на полето на медицинска опрема со своето широко портфолио на производи може да предложи решенија за различни потреби од медицинската област. 
Со особен акцент на квалитетот на производот, производите на Philips покриваат потреби од високи клинички и истражувачки центри до примарни медицински установи.
 
Следејќи го трендот за нудење на решение а не само производ Фила-Фарм обезбедува целосна пост-продажна поддршка на крајните корисници, во смисла на апликативна и сервисна поддршка.