NOVO KLINIK

Novo Klinik е Германска компанија со која соработуваме и сме нејзини дистрибутери.

Повеќе информации за производителот на следниот линк: 
http://novo-med.de/index.php

Оваа компанија нуди широк на асортиман на медицински фиксатори и перничиња.

Портфолиото на продукти е поделено во три главни групи:

  1. Трахеотомија / Ларингектомија – Фиксатори и додатоци

  • BePa-Clip®
  • BePa-KidsClip®
  • Duo-Clip
  • Duo-KidsClip
  • Trachea-Fix
  • Sim-Plex
  • Novo-Pad
  • Novo-KidsPad

   2. Вентилација – Фиксатори и додатоци

   • TuBo-Clip
   • TuBo-Clip S
   • TuBo-Fix
   • TuBo-Gri
   • TuBo-Guar
   • TuBo-Guard Set
   • TuBo-Lock Set
   • TuBo-Cuff Monitor
   • Novo-Cut 

    3. Заштитни инструменти

    За подетални информациии за секој производ пoединечно, кликнете на следниот линк: http://novo-med-group.com/produkte.php