SERAG WIESSNER

I.    Хируршки конци

Повеќе информации на https://www.serag-wiessner.de/

  • Ресорптивни конци
  • Нересорптивни конци
  • Хируршки игли

Производството на хируршки конци се карактеризира со контраст помеѓу последната технологија за производство и голем број на мануелни процеси. 
За да се обезбеди константно висок квалитет, компанијата има воведено ИСО систем за управување со квалитет согласно со интернационалниот стандард DIN EN ISO 13485 и EU директивите за медицински помагала.

II.    Текстилни импланти

Повеќе инфомации на https://www.serag-wiessner.de/

  •  Импланти за инконтиненција кај жени Serasis®/ Serasis® PA(Повеќе инфомации на https://www.serag-wiessner.de/)
  • Импланти за инконтиненција кај мажи SERATIM® PA (Повеќе информации на https://www.serag-wiessner.de/)
  • Импланти за реконструктивна хирургија на гради  SeraGYN® BR (Повеќе информации на https://www.serag-wiessner.de/ )
  •  Импланти за пролапс, херниа, лапароскопска хирургија

III.    Раствори

Повеќе информации на https://www.serag-wiessner.de/