Обука

На барање на корисниците а во соработка со Научниот клуб на ПЗУ Филип Втори организираме обуки преку "hands on" работилници за употреба на медицински помагала кои ги застапуваме како:

- перкутана трахеостомија

- ехокардиографија

- нега на рани

- работа со машина за автотрансфузија

Работилниците ги води високопрофесионален обучен тим на медицински персонал од ПЗУ Филип Втори.